Wedstrijden

Dennis heeft vele wedstrijden in binnen en buitenland gevochten. Door zijn jarenlange ervaring als wedstrijdsporter weet hij wat het is om veel te moeten doen en veel te laten voor een doel.

Dankzij deze ervaring weet hij hoe het is om dingen op te offeren, ergens naartoe te werken en om te gaan met tegenslagen.

#alttekst

  • Deel onze website